Vásárlói tájékoztató


 A v1.45.11 verziószámú szolgáltatást biztosítja, a szoftver tervezését koordinálja, a fejlesztést vezeti és a rendszert üzemelteti a Jasmine GBI Kft. (székhelye: 1027 Budapest Bem József u. 6. Adószám: 14412363-2-41, a továbbiakban: mint Gyártó és mint Üzemeltető), és a SzámlázóLite v1.45.11 fantázianevű és verziószámú, internet alapú webalkalmazásról (a továbbiakban: "program") az alábbi nyilatkozatot adja:


1. A program célja, feladatköre, működtetése

a)
A gyártó célja egyszerű szoftvert alkotni egyéni vállalkozók és mikrovállalatok számára, ezen típusú vállalkozások napi üzleti folyamataihoz igazodva, hogy a program segítségével egyszerűen és gyorsan lehessen néhány tételes, kézi vagy gépi módon összeállított, papír alapú számlákat kiállítani.

Ebben a cégméretben a vállalkozások vezetői kézzel állítanak ki számlákat, havi 5-10 pénzforgalmi tranzakciójukat egyedül ténylegesen átlátják, így nem üzemeltetnek ügyviteli rendszereket, mert üzleti folyamataik ellátásához nincs rá elengedhetetlenül szükségük. Számlázó szolgáltatásunk definiálásakor - eredetileg - nem támogattuk más szoftverekhez, szerverekhez, weboldalakhoz való kapcsolódást.

Folyamatos fejlesztési munkánk eredményeképpen azonban, a gépi összeállítású számlázás támogatására a v1.23 verziószámtól már REST API áll rendelkezésre, ami JSON kommunikációs platformon együtt tud működni a fejlettebb webáruházakkal. Az API (application programming interface) nem publikus, a szolgáltatásra igényt tartó cégek részére, hivatalos kérésre az API dokumentációt levélben megküldjük és bármilyen egyedi fejlesztésű webáruházra való bekötést tevékenyen is segítünk munkatársainkkal.

b)

A gyártónak nem célja a program rendeltetésszerű igénybevétele érdekében a Használót más, kiegészítő szoftver-termékek megvásárlására is kötelezni.

A programot ezért nem kell számítógépre telepíteni, nem szükséges hozzá a Windows, iOS vagy valamelyik Linux kliens legfrissebb "desktop" disztribúciója.

- A program internet segítségével webes protokollt használva (http illetve https) működik.

- A program HTML5 CSS3 jQuery környezetben fut, ezzel kompatibilis számítógép-böngészőkben működik hibátlanul (javasolt: Chrome, Internet Explorer 9-től, Mozilla Firefox v20-tól).

- HTML5 kompatibilitásának köszönhetően biztosítja azt az előnyt, hogy webböngészővel szerelt mobil készülékeken, okostelefonon is működik (iPhone, Nokia, Sony tesztelve), TablePC-n szintúgy működik.

- A program által készített számla szabványos PDF fájl-formátumban készül [ahogyan bármely más elektronikus számlát kibocsátó programban], ehhez szükséges az Adobe PDF Readert vagy valamilyen Free PDF olvasót a készüléken (számítógép, telefon, table) telepíteni. Általában azonban PDF olvasó minden számítógépen és okostelefonon megtalálható, vagy elérhető ilyen díjmentesen letölthető szoftver.

c)

A program megrendelése a http://szamlazo.vallalatiszolgaltatasok.hu/user_prereg_hu.php regisztrációs űrlap kitöltésével valósul meg.

Az űrlapon a Név mezőt kitöltő természetes személy, a Vállalkozás neve mezővel azonosítható egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaság vezetőjeként, az Elfogadom az ÁSZF-et doboz bepipálásával elektronikusan jognyilatkozatot tesz a program használatba vételére szóló szerződés megkötésére (kötelmet létesít). A szerződéskötés mindenkori feltételeit a Jogi nyilatkozat és ÁSZF tartalmazza.

A liszensz a használatról szóló szerződés megkötésének napjától felmondásáig érvényes. Az elektronikusan kötött szerződést a regisztrációban megadott vállalati email címről, vagy postai úton küldött írásbeli nyilatkozattal lehet felmondani, azonnali hatállyal (illetve a felmondásban rögzített dátummal).

Üzemeltető a felmondás után Használónak legfeljebb 30 naptári napot biztosít a számlázóban elkészült adatai lementésére. Üzemeltető Használó kérésre adatbázis exportot készít és küld. Felmondás utáni 30 nap elteltével Üzemeltető az adatokat megsemmisíti.

A programot (az ÁSZF-ben meghatározott) használati díjának előzetes befizetése után lehet használatba venni.
A regisztráció után Gyártó (Üzemeltető) díjbekérőt állít ki, a díj pénzügyi teljesítési napján ÁFÁ-s számlát bocsát ki Használónak.


2. A szoftver képességei és lehetőségei:

· Számla és díjbekérő (egységesen: bizonylatok) kézi és gépi* kiállítása
· Számla készítése proforma alapján (kézi és gépi)
· Számla kézi és gépi sztornózása
· Korlátlan számú számlakönyv (számlasorszám-formátum és tartomány) használata
· Fizetési módok: "készpénz", "banki átutalás", "bankkártyás fizetés", "utánvét", MKBSZÉP, OTPSZÉP, K&HSZÉP 
· Egy cégen belül korlátlan számú munkatárs használhatja külön loginnel (saját email:jelszó párral)
· Cégadatok és user+password adatok önálló megváltoztatása
· ÁFA-kör (27%, 18%, 5% vagy ÁFA körön kívüliség) illetve KATA-kör beállítása, megváltoztatása
· Több devizás (HUF, EUR, USD, GBP) és többnyelvű (magyar és angol) számlázás
· Heti, havi, éves áttekintő riport (excel CSV export) készítése
· NAV XML készítése (vonatkozó NGM rendelet szerint)


  * "gépi" kiállítás: amikor egy külső szoftver (API-n keresztül) - és nem ember vezérli a számlázást


3. Jelen szoftvernek nem feladata az alábbiak biztosítása:


· Üzleti éven belüli, korábbi számlák betöltése más programokból
· Banki excel alapján bevételi pénztárbizonylatok gépi feltöltése és számlázása
· Meglévő ügyféltörzs betöltése/kimentése excelből/excelbe (** Gyártó ügyfélszolgálatától kérhető) 
· EDI/XML e-számla (46/2007(XII.29.) PM rendelet szerinti) kibocsátása és tárolása


4. Fejlesztési tervek és irányok a közeljövőben

· Az Európai terjesztés beindításával nem csak magyarországi teljesítés szerinti számlák kibocsátása 
· ClearAdmin kompatibilis exportok készítése
· Minél teljesebb körű ClearAdmin kompatibilitás
· Elektronikus számlázás (EDI/XML bevezetése) -- nem rövidtávú cél


5. Garancia és jótállás

Garancia tekintetében Gyártó Jogi nyilatkozatában is és ezúton is nyilatkozik, hogy a program a jelen Vásárlói tájékoztatóban vállalt funkciókat hibátlanul ellátja, szigorú számadás alá vont bizonylatok készítésére alkalmas. Nyilatkozatot tesz továbbá, hogy a program Magyarországi változata a magyarországi 2016.01.01-től érvényes törvényi szabályozásnak (2003:XCII Art.-nek, 2007:CXXVII Áfatv.-nek illetve a 23/2014(VI.30) NGM rendeletnek) megfelelően működik.

Garancia tekintetében Gyártó vállalja, hogy a bekért használati díjat 30 napon belül visszaadja Használó számára, amennyiben Használó konfigurációs adatai hiánytalanok és helyesek, Használó mint gazdasági társaság valóban létezik a cégjegyzék szerint, Használó alaposan elolvasta, megismerte a program működési elveit és mégis képtelen számlát kiállítani a program segítségével.

Használó azon állítását, miszerint a program használhatatlan és önhibáján kívül, kizárólag szoftverhiba miatt a használatba vételt követő 30 napon belül, a szoftver használati útmutatójának és súgónak ismerete ellenére, soha nem sikerült egyetlen számlát sem kiállítani, saját magának kell képernyőkép felvételekkel, leírással és a Polgári perrendtartás szabályai szerint két tanúval hitelesített dokumentációval csatolt megkereső levelében bizonyítania.

Jótállás tekintetében a Gyártó és Üzemeltető info@szamlazolite.hu email címén keresztül technikai jellegű hibabejelentésekre ad lehetőséget, ténylegesen (képernyőkép felvételekkel igazolt megkereső levélben) jelzett kisebb hibákat (melyek nem akadályozzák a szoftver működését vagyis számla kiállítását) munkanapokon (06:30 óra és 16:30 óra között) a lehető legsürgősebben javítja, amennyiben a javítás miatti beavatkozás a program más használóit nem zavarja a számlakibocsátásban. Amennyiben szoftvermérnöki véleményre bizonyosan akadályozná, úgy a szoftver frissítésére hajnali 02:00 és 05:00 között kerül sor.

Azokat a jelzett hibákat, amely szerint semmilyen bizonylat (számla, proforma, pénztárbizonylat) kiállítása sem lehetséges a szoftverből a teljes Használó adatbázisban rögzített egyetlen cég részére sem, a hiba jelzése után a lehető legrövidebb időn belül igyekszik Gyártó és Üzemeltető megállapodni a szoftverhiba kijavításáról, a javítás megkezdéséről. A hiba elhárítása után érintetteket a Gyártó tájékoztatja elektronikus körlevélben.

Kelt: Magyarország Budapest · Hatályos: 2017-09-22

 

Gazdasági társaságokra vonatkozó törvények


Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és számlaadási feladatainak ellátására cégünk mikro- és kisvállalati webalkalmazását választotta! Programunk egyszerűségével és könnyed megjelenésével kiemelkedik a piac hasonló termékei közül, ezért bízunk benne, hogy alkalmazása egyszerűbbé teheti vállalkozása ügyvitelét!

Segítségül szeretnénk szíveskedni Önnek egy díjmentesen elérhető jogszabály-gyűjteménnyel, és ügyviteli cikksorozatunk néhány fejezetével. Ezeket a jogszabályokat azért gyűjtöttük ki, mert betartása szigorúan kötelező minden vállalkozó és cégvezető számára, azonban ezt a csomagot a legritkábban szokták a vállalati ügyvédek a cégtulajdonosok részére átadni cégalapításkor, vagy nem szokták erre a figyelmet különösen felhívni (valóban: nem ez az ügyvédi alapfeladatuk, de ettől még a cégvezetőknek mindezeket ismerni és alkalmazni kell). Mi ezen alkalmat megragadva, szeretnénk ezt biztosítani!


1. Jogi szabályozások · melyek keretein belül kell a gazdasági társaságokat vezetni és fenntartani

2013. évi V. tv. (Új Ptk) a természetes személyek jogain és kötelességein túl a gazdasági társaságok szervezeti formáit és azok működését is meghatározza, tartalmazza és felújítja a korábbi gazdasági törvényt is. 

23/2014(VI.30) hatályos nemzetgazdasági miniszteri rendelet a számlázásról 

- 1996. évi LVII. tv. (Tptv.) a Tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról

- 2008. évi XLII. tv. mint Fogyasztóvédelmi törvény

- 2012. évi C. tv. (Btk.) mint Büntető törvénykönyv

- 2012. január 1-től hatályos Alaptörvény (Mo. új alkotmánya), melynek "SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG" fejezete XII., XV., XVII., XVIII., XXIV. és XXVIII. cikke különösen érdekes a munkáltatók és munkavállalók alapvető emberi jogainak meghatározásában és védelmében.


2. Ügyviteli tanácsadói cikksorozataink

» Ide kattintva letölthető vagy megnyitható: Gazdaságvédelmi elvek - gazdasági bűnmegelőzés (PDF)

Bármilyen cégvezetési kérdéssel · megoldandó problémával forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelettel:
Németh Róbert
· jogi és kriminalisztikai tanácsadó
· a Gyártó cégtulajdonosa